چگونه برای شروع کسب‌وکار خود انگیزه داشته باشیم؟

یکی از دلایلی که باعث می‌شود نتوانیم کسب‌وکار ایده آل خود را ایجاد کنیم، نداشتن انگیزه و یا از دست دادن انگیزه در میانه راه است. انگیزه یک موضوع ذهنی است؛ یعنی چیزی عینی نیست که شما بتوانید به‌راحتی به دست بیاورید یا قابل کپی‌برداری باشد. انگیزه ذهنی است و در هر فرد نسبت به […]