چگونه از طریق اینترنت کسب درآمد کنیم ؟

کامپیوتر و فضای کامپیوتر و دنیای مجازی دنیایی است اهمیت ویژه ای پیدا کرده است. امروزه اغلب کسب و کارها کوچ کرده اند به سمت فضای مجازی و در این فضا پیش بینی درآمد فوق العاده ای را می توان داشت. تا ده سال آینده صدها شغل در ایران از بین خواهندرفت و جای آن ها را کسب و کارهای اینترنتی خواهند گرفت.