مرور رده

معرفی کتاب

ثروتمندترین مرد بابل اثر جرج کلاسون

بدون شک ثروتمندترین مرد بابل کتاب مفیدی ست که نگرش شما در مورد کارهایی که با هر سکه از درآمدتان انجام می‌دهید را تغییر خواهد داد. اگر کمی پول برای خرید این کتاب سرمایه‌گذاری کنید و از هر «۶ قانون ثروت» که در این کتاب معرفی شده استفاده…