کار آفرینی

کانتیلون که ابداع کننده واژه کارآفرینی است، کارآفرین را فردی ریسک پذیر می داند که کالا را با قیمت معلوم خریداری می کند و با قیمت نامعلوم می فروشد.

جین بپنتیست سی کارآفرین را هماهنگ کننده و ترکیب کننده عوامل تولید می داند اما ویژگی خاصی را برای او در نظر نمی گیرد.

كارآفريني چيست؟

واژه كارآفريني از كلمه فرانسوي ” Entrepreneurs ” به معناي “متعهد شدن ” نشات گرفته است كارآفريني اولين بار مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفت و تمامي مكاتب اقتصادي از قرن 16 ميلادي تا كنون به نحوي كارآفريني را در نظريه هاي اقتصادي خويش تشريح نموده اند.

كارآفرينان‌ با مهارتي‌ كه‌ در تشخيص‌ فرصتها و موقعيتها و ايجاد حركت‌ در جهت‌ توسعة‌ اين‌ موقعيتها دارند، پيشگامان‌حقيقي‌ تغيير در اقتصاد و تحولات‌ اجتماعي‌ محسوب‌ مي‌شوند. آنها تصديق‌ مي‌كنند كه‌ موفقيت‌ و بقاء در چشم‌اندازهاي‌برخواسته‌ از فردا، نيازمند چالاكي‌، قوة‌ ابتكار و خلاقيت‌ است‌. علاوه‌ بر اين‌ كارآفريني‌ به‌ ريسك‌پذيري‌، نوآوري‌ و كنش‌كارآفرينانه‌ هم‌ نياز دارد. بر اساس‌ نظريات‌ اقتصادي‌ و تجارب‌ حاصله‌ در اقتصادهاي‌ رو به‌ رشد، «كارآفرينان‌» موتور محركه‌توسعه‌ و رشد اقتصادي‌ محسوب‌ مي‌شوند و بالطبع‌ اشتغال‌زايي‌ يكي‌ از ره‌آوردهاي‌ مهم‌ كارآفريني‌ مي‌باشد.

 

کار آفرین کیست ؟

با توجه به تعاریف ارائه شده در این خصوص می توان گفت کارآفرین کسی است که:

▪ کار و شغل ایجاد کند.

▪ خوداشتغالی و دیگر اشتغالی ایجاد کند.

▪ ارزش افزوده ایجاد کند.

▪ محصولات یا خدمات جدید به وجود آورد.

▪ خلاقیت و نوآوری کاربردی داشته باشد.

▪ با خطرپذیری، فعالیت های تولیدی و اقتصادی انجام دهد.

▪ نیازها را شناسایی و آنها را برآورده سازد.

▪ فرصت ها را به دست آورد ها تبدیل کند.

▪ منابع و امکانات را به سوی هدف هدایت کند.

▪ برای تقاضاهای بالقوه محصول بیافریند (پیش بینی در عرضه و تقاضا).

▪ ایده خلاق را به ثروت تبدیل کند.

● انواع کارآفرینی

ما با شما همراه هستیم تا بیاموزید چگونه کار آفرینی موفق و نمونه باشید . برای این امر با ما تماس بگیرید .

 

کار آفرینی