این که می گویند بازار کار اشباع شده درست است؟

0

 

سوالی که برای خیلی ها پیش می آید این است که آیا بازار کار د رایران اشباع شده است؟ ابداً ! برای مثال آمارنشان می دهد که ما در کشورمان تعداد بسیار زیادی پزشک بیکار داریم، یا به زبان دیگر پزشکانی که کار طبابت انجام نمی دهند، می دانید چرا؟ چون طرف علاقه مند نبوده است.  شما اگر کاری که عاشقانه دوست دارید را انجام دهید وسعی کنید در آن کار جزء 5٪ موفق باشید بازار برای شما هیچ وقت اشباع نمی شود. پس کاری را که عاشقانه دوست دارید انجام دهید.

چه پیشنهادی برای شروع کسب و کار با سرمایه 100 میلیون تومان دارید؟

هزاران شغل در دنیا داریم که فقط 5% آدم ها در آن کارها عالی هستند. اگر جزء آن 5% باشید برکات مالی و معنوی زیادی به دست خواهید آورد برای مثال برنامه نویسی که عاشق حرفه خودش است در اوج قله هاست.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.