ایده مناسب دارم ولی کمبود سرمایه اولیه دارم چه کنم؟

0

 

بهترین راه برای تهیه سرمایه اولیه برای شروع کسب و کار استفاده از اهرم ها است. یعنی از پول دیگران، فکر دیگر، امکانات دیگران، مجوز دیگران، تخصص دیگران استفاده کنیم. چرا فکر می کنیم  در شروع کار همه چیز را خودمان باید داشته باشیم.
مثلاً شما تخصص را دارید، پول را از دیگری تهیه کنید. انرژی را از کس دیگری که دارد و… از آنها استفاده کنید، تا بتوانید خودتان را بالا بکشید.  اگر نمی توانید با دیگران و سرمایه دیگران کار راشروع کنید، کار  را در مقیاس کوچک شروع کنید.

بدون سرمایه اولیه، چه کسب و کاری را می توان شروع کرد ؟

 

 

روش دوم استفاده از سرمایه شخصی است.

اگر کسی بگوید ایده مناسب دارم ولی کمبود سرمایه اولیه دارم من می گویم، آیا حاضر هستید خانه، ماشین یا زمین و هر چیز با ارزشی که دارید را بفروشید  و به این کار وارید شوید. اگر گفت بله می فهمم که این کار،کارپخته ای است و ارزش سرمایه گذاری را دارد.

آیا حاضرید یک کلیه خودتان را بفروشید و ایده خودتان را اجرا کنید یعنی باید این قدر به کار خودتان ایمان داشته باشید.

پس کار را در مقیاس کوچک شروع کنید. و برای شروع اول از سرمایه شخصی خودتان بعد خانواده،‌ دوستان و اقوام در مرحله بعد قرض گرفتن از دیگران ، شراکت و اما رده اخر و ناچاری را می گذاریم برای گرفتن وام. و اشتباه است که اول سراغ وام بروید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.